Xuất bản thông tin

null Tiếp và làm việc với Tổ công tác đánh giá tình hình phân bổ vốn và Kế hoạch triển khai của các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tiếp và làm việc với Tổ công tác đánh giá tình hình phân bổ vốn và Kế hoạch triển khai của các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công

Sáng ngày 30/09/2021, sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số công trình xây dựng cơ bản đang được triển khai trên địa bàn huyện. Tổ công tác tỉnh Đồng Tháp do ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh làm Tổ Trưởng có buổi làm việc với huyện Tân Hồng để đánh giá tình hình phân bổ vốn Và Kế hoạch triển khai của các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Tổ công tác ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện và ông Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND Huyện.

           Theo báo cáo của UBND huyện Tân Hồng, tổng kế hoạch vốn năm 2021 của huyện là 310.409 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã giải ngân 7.387 triệu đồng, đạt 17,11% kế hoạch.   việc giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 được UBND Huyện thực hiện ngay sau khi tỉnh giao kế hoạch vốn, tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn. Tuy nhiên quá trình triển khai vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn: công tác giải phóng đền bù một số mặt bằng còn chậm do một số thủ tục và giá đền bù; một số chủ đầu tư chưa chủ động phối hợp các ngành liên quan đăng ký danh mục thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, dẫn đến phải yêu cầu đăng ký bổ sung… về kế hoạch triển khai của các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công hầu hết các danh mục công trình đều được phê duyêt chủ trương đầu tư, Huyện sẽ hoàn thành trong thời gian tỉnh giao…

            Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, huyện cần thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, phát hiện những khó khăn, vướng mắc để xử lý kịp thời. Các địa phương được đầu tư công trình cần tích cực phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình giải phóng mặt bằng. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thành thủ tục đấu thầu các dự án khởi công năm 2021 theo quy định, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu , chuẩn bị các thủ tục đầu tư, khởi công các dự án mới trong thời gian tiếp theo./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng