Xuất bản thông tin

null Tặng Bằng khen của UBND Tỉnh cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid -19

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tặng Bằng khen của UBND Tỉnh cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid -19

            Sáng ngày 01/10/2021, ông Trần Văn Cường Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đồng Tháp. Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tân Hồng đến trao Bằng khen của UBND Tỉnh cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

            Theo đó ông Trần Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp, thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho tập thể Tổ nhân dân tự quản số 4, ấp Thống Nhất, xã Bình Phú, Tập thể Tổ nhân dân tự quản số 11 ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ và cá nhân ông Võ Minh Phong (Đại đức Thích Chơn Trí) Chùa Hiếu Đức xã Tân Hộ Cơ.

            Thay mặt Lãnh đạo Tỉnh ông Trần Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp biểu dương, khen ngợi các tổ chức cá nhân đã tham gia tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại địa phương trong thời gian qua như tuyên truyền vận động người dân thực hiện hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tham gia trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

            Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong thời gian tới. Ông Trần Văn Cường, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị các tổ nhân dân tự quản, từng cá nhân tiếp tục quyết tâm cao hơn nữa, không chủ quan lơ là, cùng với các lực lượng và nhân dân sớm đẩy lùi dịch bệnh, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

            Thanh Tùng