Xuất bản thông tin

null Tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống Covid – 19 huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống Covid – 19 huyện Tân Hồng

            Chiều ngày 06/10/2021 đại đại diện Công ty TNHH Thủy Sản Hai Nắm, Quốc Lộ 30, ấp Nhứt, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, đến Uỷ ban MTTQVN huyện Tân Hồng trao tặng 50 triệu đồng, vào quỹ phòng chống dịch Covid – 19 Huyện.

            Tiếp nhận tiền ủng hộ Covid -19 có ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN Huyện, ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND Huyện. Tại đây đại diện Công ty TNHH Thủy Sản Hai Nắm, Quốc Lộ 30, ấp Nhứt, xã An Phong, huyện Thanh Bình Đồng Tháp, ủng hộ 50 triệu đồng vào quỹ phòng chống Covid 19 Huyện với mong muốn của công ty góp một phần công sức chia sẽ cùng với Huyện trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.

            Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Tân Hồng thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN Huyện tiếp nhận số tiềm mà công ty ủng hộ, đồng thời cảm ơn công ty đồng hành cùng với huyện trong công tác phòng chống dịch, ông Phạm Văn Thanh chúc Công ty luôn hoạt động hiệu quả, và tiếp tục đồng hành cùng với huyện trong công tác phòng chống dịch Covid – 19 trong giai đoạn hiện nay.

Thanh Tùng