Xuất bản thông tin

null Tiếp nhận và cấp phát gạo dự trự quốc gia cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và lao động tự do

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp nhận và cấp phát gạo dự trự quốc gia cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và lao động tự do

Sáng ngày 09/10/2021, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Hồng tiếp nhận trên 290 tấn gạo dự trữ quốc gia đợt 2 do Tỉnh phân bổ về cho Huyện để cấp phát cho các đối tượng gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và lao động tự do.

            Huyện tiến hành phân bổ về các xã thị trấn để cấp phát cho 19.313 nhân khẩu, với mỗi nhân khẩu nhận được 15 kg gạo theo quy định.

Theo chỉ đạo của UBND huyện Tân Hồng thì các xã, thị trấn sẽ huy động các lực lượng nhanh chóng phân phối gạo theo tiêu chuẩn quy định của các đối tượng, đồng thời cấp phát nhanh nhất đến từ hộ nhà dân để bảo bảo đủ lương thực cho người dân. Ngoài ra, UBND Huyện yêu cầu các xã, thị trấn cần giám sát việc cấp phát gạo phải đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, tránh việc bỏ sót, cấp sai đối tượng nhằm mục đích cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giúp những hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 ổn định cuộc sống.

Thanh Tùng