Xuất bản thông tin

null Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid -19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid -19

            Chiều ngày 08/10/2021, ông Võ Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đến trao Bằng khen của UBND Tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 ông Võ Ngọc Thành Phó, Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp        thay mặt Lãnh đạo Tỉnh biểu dương, khen ngợi các tổ chức cá nhân đã tham gia tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại địa phương trong thời gian qua như tuyên truyền vận động các tín đồ, phật tử thực hiện hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tham gia trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ. Qua đó, ông Võ Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đề nghị các tôn giáo tuyên truyền vận động, tín đồ, phật tử của tôn giáo mình, không chủ quan lơ là, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiếp tục đồng hành cùng với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhằm chia sẽ một phần khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19.

            Dịp này, ông Võ Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen của UBND Tỉnh cho tập thể Ban trị sự phật giáo Việt Nam, huyện Tân Hồng và 3 cá nhân gồm: ông Cao Văn Hiếu - Thượng tọa Tọa Trưởng ban trị sự phật giáo Việt Nam huyện Tân Hồng, ông Trương Văn Buôl - Thư ký Ban Cai Quản họ đạo Cao Đài Tây Ninh, thị trấn Sa Rài và bà Nguyễn Thị Hương, thư ký Ban trị sự Hưng Hồng Tự xã An Phước .   

Thanh Tùng