Xuất bản thông tin

null Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra 220 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra 220 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 14/10/2021, Đoàn Kiểm tra 220 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do đồng chí Trần Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ/Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp làm trưởng Đoàn đến làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng về lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Kết quả nổi bật là: Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ đó, triển khai, quán triệt sâu rộng để Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc và hiệu quả; từng cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao...

Đồng chí Trần Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ/Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng đạt được trong việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, các quy định về nêu gương gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế của công tác tự phê bình và phê bình, nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh