Xuất bản thông tin

null Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 NQ/TW

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 NQ/TW

Sáng ngày 21/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND Tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng có Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện cùng các lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể có liên quan và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, thị trấn, các hợp tác xã trong huyện tham dự.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các Hợp tác xã đã từng bước củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời tập trung đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm triệt để chi phí, đảm bảo ổn định giá thành sản phẩm, tăng cường công tác phân tích nhu cầu của thị trường, tích cực liên doanh, liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung cấp các dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân. Mô hình Hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012 bước đầu được hình thành, dần thay thế những mô hình Hợp tác xã kiểu cũ. Mô hình Hội quán  phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã tập hợp được nông dân tham gia các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả, từ đó giúp nông dân dần thay đổi tư duy sản xuất củ sang mô hình kinh tế tập thể mang lại hiệu quả kinh tế cao….

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho rằng, mặc dù việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu nên nhận thức của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cấp, ngành một số nơi chưa đầy đủ, sâu kỹ; tổ chức bộ máy còn nhiều bất cập, yếu kém, việc bố trí cán bộ phụ trách kinh tế tập thể chưa tương xứng với yêu cầu… đồng thời nhấn mạnh kinh tế tập thể, nồng cốt là Hợp tác xã có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị cần phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế tập thể.

Theo đó, các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Na tỉnh, các Hội đoàn thể trong tỉnh cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 13, các Nghị quyết, Chỉ thị có liên quan của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân về kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, từ đó tham gia trên tinh thần tự nguyện, tự chủ cùng có lợi, khắc phục tính hình thức, chạy theo phong trào. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị UBND Tỉnh, Thường trực các Huyện, Thành ủy khẩn trương chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ở cấp tỉnh và cấp huyện, rà soát đề ra kế hoạch thực hiện cho hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, lưu ý rà soát, giải thể các Hợp tác xã yếu kém không có khả năng hoạt động, tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hội quán. Ngoài ra, cần tiếp tục chỉ đạo triển khai các cơ chế, chính sách, tập trung tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Thanh Tùng