Xuất bản thông tin

null Huyện ủy Tân Hồng triển khai công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Huyện ủy Tân Hồng triển khai công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên năm 2021

Chiều ngày 20/10/2021, Huyện ủy Tân Hồng tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021. Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Huyện chủ trì Hội nghị.

            Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với cán bộ công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Công văn của Ban Tổ chức Huyện ủy về hồ sơ kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Theo đó, đối tượng đánh giá, xếp loại cá nhân là cán bộ công chức, viên chức và những người hưởng lương Nhà nước, nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập ở các cơ quan Đảng, Nhà Nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Công an, Quân sự huyện.

            Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 phải thực hiện chặt chẽ, đúng trinh tự thủ tục, đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thực chất ưu, khuyết điểm, xếp loại và đề ra phương hướng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng Lý Văn Giàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với cán bộ, tổ chức Đảng, đảng viên năm 2021, nhất là nghiên cứu kỹ những điểm mới của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn để đánh giá đúng thực chất./.

Thanh Tùng