Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Hội thi tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Hội thi tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2021

Ngày 01/11/2021, UBND huyện Tân Hồng tổ chức Hội thi tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2021, có 12 đội tham dự, với 108 thí sinh đến từ các đơn vị ngành huyện; các xã, thị trấn và các đơn vị trường học. Đến dự có ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng.

Các đội dự thi trải qua 02 vòng.  Vòng 1. Thực hiện các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin bằng cách soạn thảo văn bản và gửi qua mail công vụ. Vòng 2: Ban Tổ chức chọn ra  09 đội đạt số điểm cao nhất tham gia các phần thi gồm: mỗi thành viên sẽ đảm nhận 01 vai trò trong quy trình giải quyết TTHC mức độ 3, 4 từ khâu nộp hồ sơ, nhận hồ sơ, chuyên viên thẩm định, lãnh đạo cấp phòng phê duyệt, lãnh đạo UBND xã, thị trấn phê duyệt, trả kết quả cho người dân và và thực hiện thi trắc nghiệm tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính Nhà nước; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức...Qua đó, Ban Tổ chức trao 01 giải nhất; 01 giải nhì, 01 giả ba và 6 giải khuyến khích cho các đội đạt thành tích tốt của Hội thi.

Hội thi, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Là nơi để cán bộ, công chức, viên chức trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước của các phòng, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện trong thực hiện công tác cải cách hành chính./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng