Xuất bản thông tin

null Tu sửa tuyến lộ bờ đông kênh Sa Rài thuộc ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước

Chi tiết bài viết Tin tức

Tu sửa tuyến lộ bờ đông kênh Sa Rài thuộc ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước

Sáng ngày 09/11/2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Phước tổ chức ra quân thực hiện công trình, phần việc chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, tại tuyến đường bờ đông kênh Sa Rài thuộc ấp Tân Bảnh.

Tại đây, Ban trị sự phật giáo Hòa Hảo xã Tân Phước cùng với nhân dân tham gia vá lại những chỗ hư hỏng trên tuyến đường đal trường bờ đông kênh Sa Rài, thuộc ấp Tân Bảnh xã Tân Phước với chiều dài 3,6 km, với kinh phó 15 triệu đồng do ngân xã và vận động nhân dân đóng góp.

            Việc vá đường này, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đi lại được dễ dàng, đồng thời tránh được những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Thanh Tùng