Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Triển khai công tác thống kê đất đai năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Triển khai công tác thống kê đất đai năm 2021

            Chiều ngày 18/11/2021, Văn phòng Đăng ký Đất đai Đồng Tháp phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Hồng tổ chức triển khai công tác thống kê đất đai năm 2021, cho các đơn vị gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và công chức địa chính. Đến dự, ông Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND Huyện.

            Tại đây, đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai Đồng Tháp thông tin về các Nghị định, Thông tư, văn bản của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số điều của Luật đất đai và quy định về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ, làm cơ sở pháp lý để thực hiện, đồng thời còn hướng dẫn các biểu mẫu điều tra, ghi chép, tổng hợp số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất đai đối với cấp xã, cấp huyện; xây dựng báo cáo kết quả thống kê gửi về trên. Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 31/12/2021. Đối tượng thống kê là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ...

            Qua công tác thống kê đất đai, nhằm giúp địa phương đánh giá chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp, làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất hiệu quả, đồng thời lập quy hoạch, kế hoạch, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả  quản lý, sử dụng đất cho những năm tiếp theo./.

 BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh