Xuất bản thông tin

null Ban kinh tế - xã hội HĐND Huyện giám sát tại xã Bình Phú và Tân Phước

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ban kinh tế - xã hội HĐND Huyện giám sát tại xã Bình Phú và Tân Phước

            Ngày 25/11/2021, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Tân Hồng do bà Lê Thị Lệ Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đến giám sát tại hai xã Bình Phú và Tân Phước.

            Tại xã Bình Phú, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng tại trường TH&THCS Thống Nhất, tuyến đường ấp Thống Nhất, làm việc với lãnh đạo UBND xã Bình Phú, tại xã Tân Phước đoàn khảo sát tuyến đường nội đồng ấp Tân Bảnh, tiến độ xây dựng trụ sở UBND xã, đồng thời làm việc với Đảng ủy, UBND xã.

Qua giám sát, Đoàn ghi nhận công tác điều hành và quản lý thu chi ngân sách của các đơn vị, bám sát dự toán được giao, đáp ứng các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Các nhiệm vụ chi ngân sách về cơ bản đều đạt dự toán, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Công tác quản lý và điều hành hoạt động ngân sách, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình quản lý, điều hành ngân sách của các đơn vị còn một số hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm, đó là: báo cáo quyết toán của một số đơn vị chưa thuyết minh, đánh giá rõ kết quả chi ngân sách gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Kết luận tại các buổi giám sát, Bà Lê Thị Lệ Thủy, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu các đơn vị thực hiện xây dựng dự toán thu – chi ngân sách nhà nước cần phải bám sát vào các văn bản giao chỉ tiêu, kế hoạch của huyện. Xây dựng dự toán chi của đơn vị phải bám sát nhiệm vụ chi cho chuyên môn, đảm bảo đúng, đủ, thực hành tiết kiệm, tìm ra giải pháp giải quyết hạ nợ tạm ứng, quản lý đất công. Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện Lê Thị Lệ Thủy đề nghị UBND xã công khai và đảm bảo chi các chế độ chính sách cho các đối tượng ảnh hưởng Covid -19 và tham gia phòng chống dịch Covid -19; tiến độ thi công các công trình trên địa bàn; việc phối hợp giữa các ngành huyện với địa phương trong khâu thẩm định, giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiêm việc quyết toán ngân sách và thực hiện công khai, minh bạch trong việc sử dụng kinh phí hoạt động hàng năm theo đúng quy định, nhất là kinh phí chi cho công tác phòng chống dịch Covid -19. Về tiến độ xây dựng trường TH&THCS Thống Nhất, đường tuyến dân cư Thống Nhất xã Bình Phú, đường nội đồng ấp Tân Bảnh và trụ sở UBND xã Tân Phước, Đoàn giám sát ghi nhận và phản ảnh tại kỳ họp HĐND Huyện sắp tới.

Thanh Tùng