Xuất bản thông tin

null Trao 700 túi an sinh cho công đoàn viên và người lao động

Chi tiết bài viết Tin tức

Trao 700 túi an sinh cho công đoàn viên và người lao động

Nằm trong chương trình “Năm mươi ngàn túi an sinh”, hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch CoVid - 19.

Sáng ngày 29/11/2021, Liên đoàn Lao động huyện Tân Hồng tổ chức tặng 700 túi an sinh cho công đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địai bàn huyện. Mỗi phần trị giá 200.000 đồng gồm khẩu trang và  các sản phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt gia đình. Tổng trị giá 140 triệu đồng do Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ.

Những túi quà an sinh này, giúp cho công đoàn viên và người lao động đang gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất, đồng thời góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng