Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X

            Sáng ngày 29/11/2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp thuộc đơn vị số 1 huyện Tân Hồng tổ chức họp thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự có ông Kiều Thế Lâm, Thường trực HĐND Tỉnh.

            Tại buổi thảo luận, các đại biểu tập trung nghiên cứu và đóng góp các Tờ trình dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 3 HĐND Tỉnh khóa X. Đồng thời, các đại biểu kiến nghị đến Hội đồng nhân dân Tỉnh: Cần thống nhất định mức chi cho các lực lượng phòng, chống dịch; Bố trí ngân sách về công tác đối ngoại cho huyện biện giới; Có chính sách hỗ trợ giá đầu vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu cho các Hợp tác xã, Tổ hợp tác; Nâng mức hỗ trợ Hợp tác xã từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng; xây dựng lộ trình phù hợp cho kế hoạch trung hạn, dài hạn trong xây dựng cơ bản…

          Các ý kiến đóng góp của đại biểu sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp trình trong kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X sắp tới./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh