Xuất bản thông tin

null Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ những đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ những đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn

Chiều 29/11/2021, Thường trực HĐND huyện Tân Hồng có buổi giám sát việc triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn xã Tân Thành A. Ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện – Trưởng đoàn giám sát, bà Đào Ngọc Bích, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND Huyện cùng lãnh đạo hai Ban của HĐND Huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện.

Tính đến ngày 30/11/2021, xã Tân Thành A thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, trẻ em, hộ hinh doanh bị ảnh hưởng do đại dịch Covid -19, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương còn cung cấp số lao động có hợp đồng tham gia bảo hiểm thất nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương gửi về Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện để xem xét giải quyết.

Sau khi giám sát thực tế tại 10 hộ gia đình. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện có buổi làm việc với HĐND xã, UBND xã Tân Thành A, Đoàn cho rằng, trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh, chính quyền xã, ấp trên địa bàn đã vào cuộc một cách chủ động, linh hoạt, có nhiều cách làm sáng tạo, giúp người dân sớm tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh và Huyện.

Kết luận buổi giám sát, ông Lý Văn, Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng yêu cầu UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn huyện biết quyền lợi từ các chính sách của Trung ương và Tỉnh đã ban hành, từ đó chủ động kê khai, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ theo quy định. Đồng thời, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định. Riêng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện, Chủ tịch HĐND Huyện đề nghị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị trong việc chi trả hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...

Thanh Tùng