Xuất bản thông tin

null Tân Hồng đồng loạt bầu cử Trưởng ấp, khóm và Ban Thanh tra nhân dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng đồng loạt bầu cử Trưởng ấp, khóm và Ban Thanh tra nhân dân

Ngày 28/11/2021, đồng loạt 38/38 khóm, ấp thuộc 8 xã, 1 thị trấn của huyện Tân Hồng tổ chức bầu cử Trưởng khóm, ấp và bầu Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn huyện Tân Hồng có 76 ứng cử viên tham gia ứng cử Trưởng ấp, 71 ứng cử viên ứng cử Ban thanh tra nhân dân khóm, ấp tại 38 điểm bầu cử. Trong đó, bầu cử Trưởng khóm, ấp theo hình thức có số dư. Riêng Ban Thanh tra nhân dân bầu theo hình thức tính nhiệm.

Toàn huyện Tân Hồng, có 22.002 cử tri đại diện hộ đi bầu cử, đến 11 giờ  đạt tỷ lệ 76,6%,  dự kiến đến 15 giờ cùng ngày đạt tỷ lệ đạt 100% cử tri đi bầu cử. Việc bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cũng như nâng cao trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức xã, thị trấn, cán bộ ấp, khóm và nhân nhân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thanh Tùng