Xuất bản thông tin

null Hội nghị thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tân Thành B

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tân Thành B

Chiều ngày 15/12/2021, UBND xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị thành lập mới HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Thành B, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, ông Huỳnh Văn Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện, Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Hội Nông dân Huyện, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Thành B đến dự.

Xã Tân Thành B có gần 3.000ha đất nông nghiệp, trong đó canh tác lúa 3 vụ Đông xuân, Hè thu và Thu Đông, mỗi vụ 960 ha. Do sản xuất của từng hộ gia đình còn nhỏ lẻ, tính liên kết chưa bền vững, chưa gắn kết được với các doanh nghiệp tiêu thụ, chủ yếu qua thương lái nên thường bị ép giá. Việc thành lập Hợp tác xã nhằm mục tiêu hợp tác tạo sức mạnh về vốn, nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường cả về chất lượng và số lượng, cung ứng đầy đủ dịch vụ cho các thành viên, liên kết phát triển sản xuất và tiêu thụ tăng giá trị sản phẩm, tạo việc làm, phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho thành viên, giúp phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Hội nghị đã thông qua dự thảo Điều lệ Hợp tác xã, phương án sản xuất, kinh doanh, phương án tài chính, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ông Đỗ Thanh Vũ được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Lê Duy được bầu làm Giám đốc Hợp tác xã.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Thành B có 55 thành viên tham gia, trong đó Ông Đinh Văn Năm, Bí thư huyện ủy, ông Huỳnh Văn Nhã Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Tài chính – Kế hoạch, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Thành B tham gia thành viên HTX. Đặc biệt hợp tác xã có sự tham gia của Công ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời, Công ty cổ phần Quản nông xanh.

Tại Hội nghị, ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng đề nghị cấp ủy, Chính quyền địa phương quán triệt quan điển của Đảng, chủ trương của Nhà Nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tăng cường các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, xây dựng phương án sản xuất, khảo sát nắm bắt nhu cầu sử dụng dịch vụ của các thành viên, tập trung xây dựng phát triển các mô hình liên kết sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, các hợp tác xã trong Huyện cần liên kết với nhau trong sản xuất nắm bắt nhu cầu thị trường, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đây là HTX thứ 11 trên địa bàn huyện Tân Hồng được thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thanh Tùng