Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ 7

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ 7

            Ngày 15/12/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021 và đề ra kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2022. Ông Trần Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp đến dự Hội nghị.

Trong năm 2021, mặc dù huyện gặp rất nhiều khó khăn trong tình hình dịch bệnh CoVid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng tình hình kinh tế - xã hội vẫn tăng trưởng nhờ thực hiện "mục tiêu kép”; đến nay đạt và vượt 13/16 chỉ tiêu kế hoạch; 01/16 chỉ tiêu cơ bản đạt và 02/16 chỉ tiêu chưa đánh giá. Sản xuất nông nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu, ổn định và có tăng trưởng; thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu đề ra; hoàn thành tốt chương trình năm học 2020-2021; thực hiện vượt chỉ tiêu về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác tạo việc làm cho lao động nông thôn, tỷ lệ người dân tham gia BHYT…; kiểm soát có hiệu quả tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thực hiện đạt chỉ tiêu về công tác tuyển quân năm 2021.

Hội nghị thống nhất kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 với 16 chỉ tiêu, trong đó có 05 chỉ tiêu kinh tế, 07 chỉ tiêu văn hóa - xã hội, môi trường; 04 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh; 11 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Một số chỉ tiêu đáng chú ý như: Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 52,9 triệu đồng; Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa 18.000 ha; sản xuất lúa theo hướng giảm giá thành 11.000 ha; sản xuất lúa chất lượng cao 28.000 ha; sản xuất hoa màu, cây ăn trái, cây công nghiệp ngắn ngày và trồng cỏ 3.300 ha. Tổng đàn trâu, bò 18.000 con; khai thác thủy sản 75.000 tấn; phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 02 trường học đạt chuẩn Quốc gia về Giáo dục; công tác Tuyển quân đạt chỉ tiêu Tỉnh giao.

            Ông Trần Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ Huyện tiếp tục đoàn kết, phát huy tốt vai trò lãnh đạo để tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra./.     

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh