Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ 3 - khóa VII

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ 3 - khóa VII

Sáng ngày 16/12/2021, HĐND huyện Tân Hồng tổ chức kỳ họp lần thứ 3 - Khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết HĐND năm 2021 và đề ra nghị quyết phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh  năm 2022. Đến dự có ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng.

Trong năm 2021, mặc dù huyện gặp rất nhiều khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2021 vẫn tăng trưởng nhờ thực hiện ”mục tiêu kép”; đến nay đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch là 13/16 chỉ tiêu, 01/16 chỉ tiêu cơ bản đạt và 02/16 chỉ tiêu chưa đánh giá là. Sản xuất nông nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu, ổn định và có tăng trưởng; thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu đề ra; hoàn thành tốt chương trình năm học 2020-2021; thực hiện vượt chỉ tiêu về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác tạo việc làm cho lao động nông thôn, tỷ lệ người dân tham gia BHYT…; kiểm soát có hiệu quả tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thực hiện đạt chỉ tiêu về công tác tuyển quân năm 2021.

Trong kỳ họp này, các đại biểu dành phần lớn thời gian thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Huyện về tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2022;  Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo giải trình những ý kiến kiến nghị của cử tri qua bảng tổng hợp của UB.MTTQ huyện; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư phát triển năm 2021 và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022; Tờ trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022; Tờ trình về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022;  Báo cáo thẩm tra, giám sát các văn bản tại kỳ họp thứ ba; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo kết quả công tác của ngành Tòa án năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả công tác của ngành Kiểm sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả công tác của ngành Thi hành án năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Huyện về các văn bản trình tại kỳ họp thứ ba.

Ngoài ra các đại biểu còn cho ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022 . Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 các đại biểu thống nhất với 16 chỉ tiêu trong đó gồm 05 chỉ tiêu kinh tế, 07 chỉ tiêu văn hóa - xã hội, môi trường và 04 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh và 11 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trong đó có một số chỉ tiêu đáng chú ý như: Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 52,9 triệu đồng. Về sản xuất nông nghiệp: Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa 18.000 ha; sản xuất lúa theo hướng giảm giá thành 11.000 ha; sản xuất lúa chất lượng cao 28.000 ha; sản xuất hoa màu, cây ăn trái, cây công nghiệp ngắn ngày và trồng cỏ 3.300 ha. Tổng đàn trâu, bò 18.000 con; khai thác thủy sản 75.000 tấn. Về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về Giáo dục và Đào tạo: Có thêm 02 trường học đạt chuẩn Quốc gia về Giáo dục. Công tác Tuyển quân đạt chỉ tiêu Tỉnh giao.

Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp HĐND huyện Tân Hồng lần thứ 3 khóa VII nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng