Xuất bản thông tin

null Tặng sân chơi thiếu nhi tại các Trường Tiểu học trên địa bàn huyện Tân Hồng, năm học 2021-2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tặng sân chơi thiếu nhi tại các Trường Tiểu học trên địa bàn huyện Tân Hồng, năm học 2021-2021

Ngày 25/12/2021, Huyện đoàn Lấp Vò đến huyện Tân Hồng lắp đặt và trao tặng 6 sân chơi thiếu nhi cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện, năm học 2021-2022.

6 sân chơi thiếu nhi được lắp đặt tại các Trường  tiểu học: Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ, Trường Tiểu học Bình Phú, Trường Tiểu học Tân Thành A3, Trường Tiểu học Thông Bình 1, Trường Tiểu học An Phước 1 và Trường Tiểu học Tân Phước. Mỗi nơi lắp đặt một sân chơi gồm: 01 Xích đu, 02 bập bênh, 01 nhà tuột, 01 cầu thăng bằng và 01 xà đơn. Tổng kinh 150 triệu đồng, trong đó Huyện đoàn Lấp Vò hỗ trợ 90 triệu đồng, phần còn lại do các trường đối ứng.

Đây là hoạt động, nhằm tạo một không gian vui chơi bổ ích cho các em học sinh trong trường học, thể hiện sự quan tâm, phát huy vai trò xung kích của các Tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu nhi, giúp các cháu ý thức trong việc rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thể chất và văn hóa tinh thần. 

Thanh Tùng