Xuất bản thông tin

null Tân Hồng Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tề xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tề xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022

 Ngày 29/12/2021, ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng Chủ trì Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tề xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022. Tham dự hội nghị lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Huyện.

Năm 2022, UBND huyện Tân Hồng đề ra 16 chỉ tiêu trong đó: 5 chỉ tiêu kinh tế, 7 chỉ tiêu văn hóa – xã hội, môi trường và 4 chỉ tiêu về quốc phòng – an ninh. Cụ thể Năm 2021 đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 52,9 triệu đồng, liên kết và tiêu thụ  lúa 18.000 ha, giảm giá thành 11.000 ha, sản xuất lúa chất lượng cao 28.000 ha, phát triển đàn bò 18.000 con, phát triển một hợp tác xã tiêu biểu, có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giải quyết việc làm cho 2.000 người trong đó có 70 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giảm nghèo 1,5%, có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao…. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp UBND huyện đưa ra trên các lĩnh vực đồng thời có nhưng kiến nghị đề xuất nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện nói chung và của từng địa phương, đơn vị.

​            Phát biểu tại hội nghị, Ông Mai Văn Siêng Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các phòng ban, các xã, thị trấn cần tập trung triển khai để thực hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong năm 2022 từng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn phải thực hiện quyết liệt, nghiêm túc phương châm đã đề ra, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, từng cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực, như đối với lĩnh vực Nông nghiệp: sản xuất phải theo chiều sâu, gắn với liên kết để nâng cao giá trị, các sản phẩm OCOP, VietGap, GlobalGab, Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.  Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản phải chủ động ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách, thực hiện chi ngân sách đảm bảo đúng đủ, kịp thời, Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, công tác y tế…

Trước mắt là thực hiện tốt một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, như: Thăm hỏi tặng quà đến các đối tượng theo đúng quy định, đảm bảo tốt công tác ANTT, ATGT, phòng chống buôn bán vận chuyển pháo, phòng chống cháy nổ, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Thanh Tùng