Xuất bản thông tin

null Phấn đấu có ít nhất 04 sản phẩm OCOP công nhận đạt từ 3 sao trở lên

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Phấn đấu có ít nhất 04 sản phẩm OCOP công nhận đạt từ 3 sao trở lên

Năm 2021, trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với đời sống kinh tế - xã hội nói chung và tình sản xuất nông nghiệp nói riêng, giá cả các mặt hàng nông thủy sản giảm thấp, chi phí đầu vào sản xuất tăng, thị trường tiêu thụ mặt hàng nông sản gặp khó khăn; các HTX chưa thực hiện tốt việc “làm chung, mua chung, bán chung” để giảm chi phí...Với sự quan nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của các cấp, các ngành và nông dân nên sản xuất nông nghiệp của huyện đạt được kết quả ghi nhận, tổng diện tích lúa xuống giống trên 55.600 ha, sản lượng đạt 316.536 tấn; đàn trâu bò phát triển trên 18.300 con.

Nhiều mô hình mới xuất hiện như: Trồng dưa lưới bằng phương pháp thuỷ canh; Trồng xoài theo hướng VietGap của Sa Rài Hội quán; “Sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất lúa an toàn”; “Nuôi dê hướng thịt”; “Trồng nấm bào ngư kết hợp điện năng lượng mặt trời” ; “Nuôi cá chạch lấu trong ao”..v.v. Về xây dựng nông thôn mới, Huyện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Tân Thành B, Tân Công Chí , An Phước và Tân Hộ Cơ. Đối với xã Bình Phú và xã Tân Phước cơ bản đạt 19 tiêu chí, hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; xã Thông Bình và Tân Thành A ước đạt 17 tiêu chí.

Ngoài việc tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực của huyện Tân Hồng trong thực hiện Đề án tái cơ cấu. Ngành Nông nghiệp còn thực hiện 09 chỉ tiêu quan trọng năm 2022, trong đó: có 18.000ha sản xuất lúa ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp; phát triển đàn trâu bò đạt 18.000 con; Có ít nhất 04 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên; có 01 hợp tác xã tiêu biểu; Duy trì 05 xã đạt nông thôn mới, cuối năm 2022 có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

BT: Kim Lệ + QP: Tiến Thịnh