Xuất bản thông tin

null Hội LHPN xã Tân Thành B và xã Bình Phú ra mắt Tổ Phụ nữ “Mẹ đở đầu” nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid - 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội LHPN xã Tân Thành B và xã Bình Phú ra mắt Tổ Phụ nữ “Mẹ đở đầu” nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid - 19

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời cùng với địa phương tiếp tục chăm lo cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid – 19.

Vừa qua Hội LHPN xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng tổ chức ra mắt mô hình Tổ Phụ nữ “Mẹ đở đầu” nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid – 19. Từ nguồn kinh phí trích từ hoạt động Hội và vận động mạnh thường quân tại địa phương, tổ sẽ nhận đở đầu 01 năm cho 01 trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid – 19, mỗi tháng em sẽ được hỗ trợ tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 200 ngàn đồng.

Trước đó, Hội LHPN xã Bình Phú củng tổ chức ra mắt mô hình Tổ Phụ nữ “Mẹ đở đầu” nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid – 19. Tổ sẽ nhận đở đầu 03 trẻ mồ côi trong thời gian 01 năm, hàng tháng các em sẽ nhận tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 200 ngàn đồng. Toàn bộ kinh phí nhận nuôi 03 trẻ do Hội LHPN xã Bình Phú vận động mạnh thường quân tại địa phương đóng góp./.

Thùy Dung