Xuất bản thông tin

null Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi năm học 2021 -2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi năm học 2021 -2022

            Vứa qua Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện phối hợp với Hội đồng đồng đội huyện Tân Hồng tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng pụ trách đội giỏi năm học 2021-2022. Có 20/31 giáo viên làm tổng phụ trách đội của 31 trường TH, THCS, THCS – THPT trong huyện tham gia Hội thi.

            Mỗi thí sinh trải qua 4 vong thi như báo các sáng kiến kinh nghiệm, hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về lĩnh vực công tác đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian 3 năm gần đây, viết một bài đánh giá sự hiểu biết về tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các phong trào và các cuộc vận động lớn của đội, kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động đội hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành giáo dục, thực hành kỹ năng nghiệp vụ làm công tác đội và phong trào thiếu nhi, thi năng khiếu về các lĩnh vực nghệ thuật do giáo viên tự chọn. Hội thi lần này tạo điều cho giáo viên làm tổng phụ trách đội các trường TH, THCS trao đổi kinh nghiệm về công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.

            Kết quả qua hội thi có 14/20 thí sinh được phòng giáo dục và đào tạo huyện công nhận và tặng giấy khen giáo viên làm công tác tổng phụ trách giỏi năm học học 2021 -2022. Qua đó tuyển chọn những giáo viên xuất sắc tham dự hội thi giáo viên làm tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh trong thời gian tới.

Thanh Tùng