Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, thẩm định 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, thẩm định 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Chiều ngày 18/01/2022 Đoàn kiểm tra, thẩm định 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Đồng Tháp do ông Ngô Thanh Hùng, Chi Cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh làm Trưởng đoàn, đến xã Tân Phước thẩm định 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. ông Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND Huyện tiếp và làm việc với Đoàn.

            Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu xã Tân Phước, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trong 19 tiêu chí  trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực kinh tế có những chuyển biến tích cực, sản xuất cây lúa vẫn là chủ đạo; hệ thống cầu, đường nông thôn được đầu tư mở rộng. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

            Ông Ngô Thanh Hùng, Chi Cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp ghi nhận và đánh giá cao quá trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới của xã Tân Phước. Đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu xã điều chỉnh số liệu báo cáo cho phù hợp với thực tế, nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo theo hướng dẫn của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022./.           

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng