Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy gặp gỡ, trao đổi với Bí thư Chi bộ Khóm, ấp năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy gặp gỡ, trao đổi với Bí thư Chi bộ Khóm, ấp năm 2022

            Sáng ngày 19/01/2022 Huyện ủy Tân Hồng tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi giữa đồng chí Bí thư, phó Bí thư Huyện ủy với Bí thư Chi bộ khóm, ấp trên địa bàn Huyện năm 2022.

            Tại đây, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy trao đổi với Bí thư Chi bộ Khóm, ấp những nội dung định hướng hoạt động, đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chi bộ khóm, ấp. Trọng tâm là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện các phong trào do địa phương phát động, nhất là phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng nông thôn mới, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; phòng, chống các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý, mô hình Tổ Nhân dân tự quản, hội quán. Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Những kết quả đạt được trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Huyện trong thời gian qua. Công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khóm, ấp. Công tác quản lý đảng viên ở chi bộ khóm, ấp và phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở khóm, ấp. Kỹ năng điều hành buổi sinh hoạt chi bộ.

            Buổi gặp gỡ, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ khóm, ấp; nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, Bí thư chi bộ khóm, ấp và đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của chi bộ trong vai trò là hạt nhân chính trị ở địa bàn dân cư; qua đó, giúp sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nền nếp, chất lượng./.

BT: Thùy Dung + QP: Tiến Thịnh