Xuất bản thông tin

null Giải ngân vốn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

Chi tiết bài viết Tin tức

Giải ngân vốn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

            Nhằm giúp cho chị em hội viên phụ nữ nghèo ở các xã An Phước, Tân Phước, Tân Thành A có được nguồn vốn, chăn nuôi, mua bán nhỏ cải thiện kinh tế gia đình.  

Ngày 19/01/2022 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tân Hồng giải ngân nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp quản lý cho 196 chị là hội viên phụ nữ nghèo thuộc 3 xã Tân Phước, An Phước và Tân Thành A, bình quân mỗi chị được vay từ 5 đến 10 triệu đồng, với thời hạn hoàn vốn là 1 năm.

Số tiền được vay trên các chị dùng vào mục đích mua bán nhỏ, chăn nuôi tùy theo điều kiện của từng gia đình. Đây là nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp giúp cho chị em có vốn làm ăn phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo góp phần cùng địa phương thực hiện tiêu chí giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

Được biết tổng số tiền mà hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phát vay đợt này cho hội viên 3 xã Tân Phước, An Phước và Tân Thành A là trên 1,3 tỷ đồng.

Thanh Tùng