Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Đánh giá hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Đánh giá hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội năm 2021

Chiều ngày 27/01/2022, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Hồng tổ chức họp nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2021 và tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì cuộc họp.

            Năm 2021, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, nhưng Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã hoàn thành mục tiêu cũng như đảm bảo nguồn vốn cho các đối tượng vay vốn đúng theo kế hoạch đề ra, góp phần cho công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế trên địa bàn. Cụ thể trong năm 2021, vốn ngân sách của huyện đã bổ sung vào nguồn vốn cho vay của ngân hàng chính sách xã hội là 01 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt gần 74 tỷ đồng. Doanh số thu nợ hơn 56 tỷ đồng. Tổng nợ quá hạn, nợ khoanh gần 68 tỷ 400 triệu đồng, chiếm hơn 20% trong tổng dư nợ, đến thời điểm 31/12/2021 là 4 tỷ đồng. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện được duy trì ổn định, nợ xấu được kiềm chế.

Năm 2022, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đặt mục tiêu hạ tỉ lệ nợ quá hạn còn dưới 0,3%/ tổng dư nợ và nợ khoanh giảm xuống còn dưới 2,0%/tổng dư nợ; tỷ lệ thu lại đạt 100%/ lải phải thu. Phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đảm bảo 100% các khoản nợ đến hạn, quá hạn, nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan được xử lý kịp thời. Tập trung giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giao năm 2022, đảm bảo 100% hộ nghèo và đối tượng chính sách khác đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay. Tham mưu kịp thời Ban đại diện tình hình nợ quá hạn, nợ khoanh, lãi tồn đọng, huy động tiền gửi tiết kiệm, thu hồi nợ theo định kỳ để Ban đại diện nắm và có chỉ đạo kịp thời./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh