Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng lần thứ 56

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng lần thứ 56

Sáng ngày 23/4/2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng tổ chức Hội nghị lần thứ 56 cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đến dự có đồng chí Lê Thành Công, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, chủ trì Hội nghị.

         Sáng ngày 23/4/2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng tổ chức Hội nghị lần thứ 56 cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đến dự có đồng chí Lê Thành Công, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét và cho ý kiến các nội dung: Điều chỉnh Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều chỉnh Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ; điều chỉnh cơ cấu nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Sa Rài, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phê duyệt nhân sự các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo hoạt động của Thường trực Huyện uỷ giữa 02 kỳ họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn góp ý trực tiếp Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch xây dựng các kết cấu hạ tầng trên địa bàn thị trấn Sa Rài tiến đến cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4.

Được biết, Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24/4/2020.

BT: Đặng Lẹ + QP: Tiến Thịnh