VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 973/UBND-HC 18/08/2021 V/v thống nhất chủ trương giao Trung tâm y tế Huyện thực hiện mua sinh phẩm, vật tự tiêu hao, hòa chất phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.
2 975/UBND-HC 18/08/2021 V/v thống nhất chủ trương giao Trung tâm y tế Huyện thực hiện mua vật tự y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 (đợt 03)
3 972/UBND-HC 18/08/2021 V/v thống nhất chủ trương hợp đồng thỉnh giảng giáo viên dạy Âm nhạc
4 211/UBND-VX 18/08/2021 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
5 213/UBND-VX 18/08/2021 V/v tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn Huyện
6 158/QĐ-UBND.TL 18/08/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tân Hồng
7 157/QĐ-UBND.TL 18/08/2021 Về việc thành lập Tổ công tác làm nhiệm vụ đón công dân tại Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Tân Hồng
8 203/TB-UBND 18/08/2021 Về việc thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với công chức
9 453/QĐ-UBND.TCCB 17/08/2021 giao quyền phụ trách điều hành phòng y tế
10 962/UBND-HC 17/08/2021 LỊCH CÔNG TÁC (DỰ KIẾN) CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG COVID-19 HUYỆN TỪ NGÀY 16/8 ĐẾN NGÀY 25/8/2021
11 219/BC-UBND 17/08/2021 Tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản, hàng hóa từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn Huyện
12 966/UBND-HC 17/08/2021 V/v bàn giao mặt bằng xây dựng trạm cấp nước thuộc dự án nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước sạch nông thôn khu vực Giồng Găng, xã Tân Phước - Cà Vàng, xã Thông Bình
13 967/UBND-HC 17/08/2021 V/v báo cáo số liệu đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng các trường trên địa bàn Huyện, giai đoạn 2021-2025
14 969/UBND-HC 17/08/2021 V/v báo cáo tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong điều kiện vừa thực hiện mục tiêu phòng chống dịch Covid-19
15 968/UBND-HC 17/08/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
16 961/UBND-HC 17/08/2021 V/v thành lập chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại dốc cầu Tân Thành trên đường tuần tra biên giới giáp với xã Thông Bình.
17 963/UBND-HC 17/08/2021 V/v thống nhất cấp Cloramin B cho Ban Chỉ huy Quân sự Huyện
18 965/UBND-HC 17/08/2021 V/v tạm dừng hoạt động Chợ Giồng Găng và Bách hoá xanh Tân Phước để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
19 960/UBND-HC 17/08/2021 V/v tạo điều kiện cho viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Huyện đi công tác.
20 964/UBND-HC 17/08/2021 V/v đăng ký nội dung cam kết xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng xanh trong phòng, chống dịch Covid-19.