VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 945/UBND-HC 15/08/2021 V/v tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2 201/KH-UBND 14/08/2021 Tổ chức xét nghiệm Real time PCR SARS-CoV-2 tại khu phong tỏa xã Tân Công Chí huyện Tân Hồng
3 944/UBND-HC 14/08/2021 V/v thống nhất hỗ trợ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV2 cho Đồn Biên phòng Thông Bình
4 943/UBND-HC 14/08/2021 V/v thống nhất hỗ trợ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV2.
5 211/BC-UBND 13/08/2021 Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
6 199/KH-UBND 13/08/2021 Phát triển Vận tải huyện Tân Hồng giai đoạn 2021 – 2025
7 200/KH-UBND 13/08/2021 Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới huyện Tân Hồng giai đoạn 2021 – 2025
8 213/BC-UBND 13/08/2021 Tình hình và tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tân Hồng
9 941/UBND-HC 13/08/2021 V/v báo cáo phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2021
10 209/UBND-VX 13/08/2021 V/v báo cáo việc rà soát đăng ký sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Huyện
11 46/UBND-TCCB 13/08/2021 V/v cử tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2021
12 940/UBND-HC 13/08/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2030 và giai đoạn 2021-2025
13 210/UBND-VX 13/08/2021 V/v thống nhất dự thảo Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030
14 942/UBND-HC 13/08/2021 V/v thực hiện một số nội dung để hoàn thành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
15 939/UBND-HC 13/08/2021 V/v tạo điều kiện cho người tham gia công tác từ thiện, vận động hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn trong khu phong tỏa, cách ly do dịch Covid-19
16 653/QĐ-UBND.NĐ 13/08/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường Huỳnh Công Chí (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Lý Thường Kiệt), cho bà Lê Thị Xuân Định
17 644/QĐ-UBND.NĐ 13/08/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường Huỳnh Công Chí (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Lý Thường Kiệt), cho bà Nguyễn Thị Thu
18 651/QĐ-UBND.NĐ 13/08/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường Huỳnh Công Chí (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Lý Thường Kiệt), cho ông Huỳnh Văn Phúc
19 652/QĐ-UBND.NĐ 13/08/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường Huỳnh Công Chí (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Lý Thường Kiệt), cho ông Hồ Văn Vững
20 647/QĐ-UBND.NĐ 13/08/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường Huỳnh Công Chí (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Lý Thường Kiệt), cho ông Nguyễn Hoàng Buôl