Giới thiệu UBND Huyện

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TÂN HỒNG

 

https://tanhong.dongthap.gov.vn/documents/473048/0/PCT-Nha.png/5086084c-6648-7e64-9142-6925552c0bbc?t=1584069564147

Ông Huỳnh Văn Nhã

Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng

 

pct-Luan.jpg

 

Ông Phan Công Luận

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng

Phụ trách lĩnh vực Kinh tế

 

 

Bà Đào Ngọc Bích

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng

Phụ trách lĩnh vực Văn hóa-Xã hội

 

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN TÂN HỒNG

Đồng chí Nguyễn Trường Duy

Chánh Văn phòng

HĐND và UBND Huyện

(SĐT: 02773.830596)

 

 

 

 

Đồng chí Đoàn Văn Tài

Phó Chánh Văn phòng

HĐND và UBND Huyện

(SĐT: 0673.830596)

https://tanhong.dongthap.gov.vn/documents/473048/0/PCVP-Ho.png/591401d2-c4b0-39c3-ebf8-e90f0d6526df?t=1584069651773

 

Đồng chí Phan Công Hổ

Phó Chánh Văn phòng

HĐND và UBND Huyện

(SĐT: 0673.831261)

 

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

VĂN PHÒNG HĐND và UBND HUYỆN

Điện thoại: 02773 830 014

Nguyễn Trường Duy

Chánh Văn  phòng

Điện thoại: 02773 830 956

Phan Công Hổ

Phó Chánh Văn  phòng

Điện thoại:  02773 831 261

Đoàn Văn Tài

Phó Chánh Văn  phòng

Điện thoại: 02773 830 168

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Điện thoại: 02773 830 051

Nguyễn Văn Vằn

Trưởng phòng

Điện thoại: 02773 830 992

Trần Thúy Hằng

Phó trưởng phòng

 

Hồ Chí Trường

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Điện thoại: 02773 830 253 - 02773 830 342

Trần Khiêm Sang

Trưởng phòng

 

Nguyễn Văn Công

Phó trưởng phòng

 

Nguyễn Thế Ngọc Châu

Phó trưởng phòng

PHÒNG TÀI NGUYÊN  –  MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 02773 830 086

Nguyễn Tấn Hồng

Trưởng phòng

 

Dương Hùng Cường

Phó trưởng phòng

Trần Đăng Khoa

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện thoại: 02773 830 046, Fax: 02773 831 744

Lê Hồng Thái

Trưởng phòng

Điện thoại: 02773 830 744

Võ Văn Bạc

Phó trưởng phòng

Điện thoại: 02773 830 046

Hồ Văn Lý

Phó trưởng phòng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện thoại: 02773 830 282

Nguyễn Tấn Công

Trưởng phòng

Điện thoại : 02773 830 945

Đặng Thành Nam

Phó trưởng phòng

 

Phạm Văn Sô

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Điện thoại: 02773 830 060

Nguyễn Thanh Tuấn

Trưởng phòng

Điện thoại: 02773 830 060

Trang Văn Cửa

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG Y TẾ

Điện thoại, Fax: 02773 831869

Đoàn Văn Thuận

Phụ trách Phòng

 

Trần Quốc Công

Phó trưởng phòng

PHÒNG TƯ PHÁP

Điện thoại: 02773 830 553

Huỳnh Thanh Vũ

Trưởng phòng

 

Nguyễn Văn Thành

Phó trưởng phòng

 

THANH TRA

Điện thoại: 02773 830 054

Trịnh Văn Tuấn

Chánh thanh tra

 

Hồ Chí Cao

Phó Chánh thanh tra

 

Thành Thanh Lũy

Phó Chánh thanh tra

PHÒNG NỘI VỤ
Điện thoại: 02773 831 870

Đoàn Văn Thuận

Trưởng phòng

02773 830 374

Trần Văn Tiến

Phó trưởng phòng

 

Dương Hoàng Long

Phó trưởng phòng

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Điện thoại: 02773 830 025

Lương Thị Anh Đào

Trưởng phòng

 

Đào Văn Thắng

Phó trưởng phòng

 

 

         

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu