Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện Đề án 06/CP và phòng, chống tội phạm năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Triển khai thực hiện Đề án 06/CP và phòng, chống tội phạm năm 2023

Chiều 15/3/2023, Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ và nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh năm 2023.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, năm 2023 được xác định là năm dữ liệu số, Đồng Tháp đặt mục tiêu chuyển đổi số là tiên phong, dữ liệu để tạo ra giá trị mới trong các ngành, lĩnh vực. Qua đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành và các địa phương nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP với tinh thần, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương.Trong đó, cần bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm: Công tác chỉ đạo, điều hành; pháp lý; nhóm dịch vụ công; nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phát triển công dân số; xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung; đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Về hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/ĐP các cấp, Ông Phạm Thiện Nghĩa -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, địa phương phát huy vai trò, trách  nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, nhất là hoạt  động  “tín  dụng  đen” được  kiểm  soát.

Mục tiêu năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh nhấn mạnh: kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2022; Công an Tỉnh tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động dự báo và nhận diện các loại tội phạm phát sinh để xây dựng kế hoạch chuyên đề đấu tranh, ngăn ngừa, không để diễn biến phức tạp, kéo dài; kiên quyết không để hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn, triệt xóa quyết liệt tệ nạn cờ bạc, “tín dụng đen”, ma túy v.v.. Các ngành, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phù hợp; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, góp phần hạn chế tội phạm./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh