Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tập huấn, triển khai thu thập số liệu tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện chuyển đổi số

Chi tiết bài viết CDS

Tân Hồng: Tập huấn, triển khai thu thập số liệu tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện chuyển đổi số

Ngày 20/3/2023, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hồng tổ chức tập huấn, triển khai thu thập số liệu tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện chuyển đổi số cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện.

          Tại đây, đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện triển khai tóm tắt Bộ chỉ số chuyển đổi số; hướng dẫn các thu thập số liệu, cách xác định và tính điểm, cung cấp tài liệu minh chứng cho từng chỉ số thành phần theo Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND Huyện.

Qua đó, giúp cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2022 tại cơ quan, đơn vị và đối chiếu với kết quả đánh giá thông qua phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng