Xuất bản thông tin

null Thực hiện thí điểm một số mô hình cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Thực hiện thí điểm một số mô hình cải cách hành chính

Thời gian qua, huyện Tân Hồng tập trung triển khai thực hiện cải cách hành chính bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, chưa có mô hình hay, giải pháp mới có hiệu quả. Để cải thiện chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2020 và những năm tiếp theo. Uỷ ban nhân dân Huyện xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm một số mô hình cải cách hành chính, theo đó:

Quang cảnh Hội nghị triển khai thực hiện cải cách hành chính

Mô hình “Hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả ngoài giờ”: Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính, áp dụng đối với ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày nghỉ Lễ, Tết,… cho tổ chức, cá nhân đang đi làm ăn xa, công nhân đang làm việc trong các công ty, xí nghiệp,… không có điều kiện nghỉ làm để liên hệ giải quyết thủ tục hành chính trong các ngày làm việc theo quy định. Thủ tục hành chính áp dụng: Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã tiếp nhận và kết quả giải quyết trong ngày. Thực hiện thí điểm tại thị trấn Sa Rài và xã Tân Thành A.

Mô hình “Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng xã hội Zalo”: Thủ tục hành chính thực hiện: Trích lục bản sao khai sinh; trích lục bản sao khai tử; trích lục bản sao kết hôn. Thực hiện thí điểm tại thị trấn Sa Rài.

Mô hình “2 trong 1”, áp dụng đối thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân gắn với chuyển hộ khẩu và đăng ký kết hôn gắn với đăng ký thường trú: Thủ tục hành chính thực hiện: Xác nhận tình trạng hôn nhân kết hợp với chuyển hộ khẩu; đăng ký kết hôn kết hợp với đăng ký thường trú. Thực hiện thí điểm tại xã Tân Công Chí và An Phước.

Mô hình” Cấp xã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện”: Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đối với một số thủ tục hành chính phát sinh thường xuyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp (hoặc tiếp nhận trực tuyến hay dịch vụ bưu chính). Thực hiện thí điểm tại xã Tân Phước, Tân Hộ Cơ.

Được biết, thời gian triển khai thực hiện các mô hình kể từ ngày 01/10/2020, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công; nâng chất phục vụ cho tổ chức, công dân tại địa phương; phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự thuận tiện và hài lòng cho người dân, hạn chế phiền hà; tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với nhân dân./.

Đặng Lẹ