Xuất bản thông tin

null Triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến Cựu chiến Binh và Hội Cựu chiến binh

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến Cựu chiến Binh và Hội Cựu chiến binh

Thực hiện Kế hoạch số: 10/KHPH-PTPHCCB ngày 04/5/2023 của Phòng Tư pháp và Hội Cựu chiến binh Huyện về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023. Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 26/7/2023, Phòng Tư pháp phối hợp với Hội Cựu chiến binh Huyện và Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh tại Hội trường UBND các xã, thị trấn.

Tham dự buổi triển khai có ông Nguyễn Văn Thành – Phó Trưởng phòng Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật Huyện; Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Huyện, đại diện lãnh đạo Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn với hơn 300 Hội viên Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn

(Quan cảnh buổi triển khai tại xã Tân Thành A)

Nội dung triển khai gồm: Pháp lệnh số: 27/2005/PL-UBTVQH11, ngày 07/10/2005, của Uỷ Ban thường vụ Quốc Hội, về Cựu chiến binh Việt Nam; Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, ngày 12/12/2006, của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam; Nghị định số: 157/2016/NĐ-CP, ngày 24/11/2016 của chính phủ, sửa đổi bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, ngày 12/12/2006, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh CCB Việt Nam; Nghị định số: 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018, của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (đối tượng Cựu chiến binh Việt Nam); Thông tư số: 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020, của Bộ LĐTB&XH, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB theo quy định tại Nghị định  số 157/2026/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam.

Thông qua triển khai, Báo cáo viên đã truyền tải những quy định của pháp luật liên quan đến Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh. Qua đó,  giúp Cựu chiến binh nắm vững hơn về chế độ, chính sách, quyền lợi đối với Cựu chiến binh; đồng thời giúp Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn nắm rõ về tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ của Hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới./.

Đặng Thị Trang