Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền, Phổ biến, giáo dục pháp luật theo các Kế hoạch của UBND huyện (đợt 2) năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền, Phổ biến, giáo dục pháp luật theo các Kế hoạch của UBND huyện (đợt 2) năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân Huyện về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Tân Hồng năm 2021; các Kế hoạch liên quan đến công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực và Văn bản thống nhất số 288/UBND-VX ngày 13/10/2021 của UBND Huyện về việc thống nhất chủ trương tổ chức hội nghị tuyên truyền, PBGDPL năm 2021 trên địa bàn Huyện.

Theo Thông báo số 25/TB-PTP ngày 25/10/2021 của Phòng Tư pháp về lịch tuyên truyền, PBGDPL theo các Kế hoạch của UBND Huyện năm 2021. Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2021, Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Bình Phú tổ chức tuyên tuyền, PBGDPL (đợt 2) tại Hội trường UBND xã Bình Phú.

Đến dự có ông Nguyễn Tấn Đạt - Chủ tịch UBND xã; bà Đặng Ngọc Nam – Phó Trưởng phòng Tư pháp (báo cáo viên pháp luật Huyện). Cùng tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật có hơn 20 đại biểu là đại diện cho tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; công chức, viên chức bộ phận một cửa, nhân dân và Hiệu trưởng một số Trường Mầm non, Mẫu giáo, Trung học cơ sở trên địa bàn xã đến dự.

(Hình ảnh buổi tuyên truyên, PBGDPL)

Tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bà Đặng Ngọc Nam - Phó Trưởng phòng Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật Huyện đã triển khai các văn bản như: Luật thi hành án Hình sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Trẻ em; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng  và các Nghị định có liên quan.

Các văn bản trên là một trong những nội dung rất quan trọng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ở địa phương, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ này, hạn chế tình hình vi phạm pháp luật góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự ở địa phương./.

Đặng Thị Trang