Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền, Phổ biến, giáo dục pháp luật theo các Kế hoạch của UBND huyện (đợt 2) năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền, Phổ biến, giáo dục pháp luật theo các Kế hoạch của UBND huyện (đợt 2) năm 2021

Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2021, Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Tân Thành B tổ chức tuyên tuyền, PBGDPL tại hội trường UBND xã.

(Quang cảnh buổi tuyên truyền)

Đến dự có ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ tịch UBND xã; bà Đặng Ngọc Nam – Phó Trưởng phòng Tư pháp (báo cáo viên pháp luật huyện). Cùng tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật có trên 20 đại biểu là tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; công chức, viên chức thuộc UBND cấp xã quản lý; cán bộ, công chức, viên chức bộ phận một cửa cấp xã trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân Trưởng ấp và các tổ chức đoàn thể xã đến dự.

(Bà Đặng Ngọc Nam – Báo cáo viên Pháp Luật Huyện (P.Trưởng Phòng Tư pháp))

Tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bà Đặng Ngọc Nam - Phó Trưởng phòng Tư pháp là báo cáo viên pháp luật huyện đã triển khai các văn bản như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Các Nghị định có liên quan và Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế…

Các văn bản trên là một trong những nội dung rất quan trọng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Thông qua đó nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp các ngành, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn ngày được nâng cao, góp phần hạn chế tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn./.

Đặng Thị Trang