Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả đánh giá Chỉ số DDCI; Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả đánh giá Chỉ số DDCI; Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Sáng ngày 19/3/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả đánh giá Chỉ số DDCI; Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Tại điểm cầu huyện Tân Hồng tham dự có lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Huyện; Bưu điện Huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu được nghe Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng báo cáo nhanh kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Đồng Tháp; Sở Nội vụ trình bày tóm tắt kết quả CCHC năm 2020; Chì số hài lòng các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện và nhiệm vụ CCHC năm 2021.

 Ngoài ra, các đại biểu còn được chia sẻ kinh nghiệm của Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tài nguyên Môi trường, huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự, huyện Thanh Bình về công tác chỉ đạo điều hành trong triển khai thực hiện CCHC, nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính; công tác cải cách TTHC trên lĩnh vực đất đai; nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 và Bưu chính công ích...

Qua đó, UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh