Xuất bản thông tin

null Đánh giá công tác thực hiện cải cách hành chính và chỉ số cải cách hành chính quý I năm 2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đánh giá công tác thực hiện cải cách hành chính và chỉ số cải cách hành chính quý I năm 2020

Sáng ngày 26/3, UBND huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 3 đánh giá thực hiện công tác cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính quý I năm 2020. Chủ trì Hội nghị: Ông Huỳnh Văn Nhã, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện và bà Lê Thị Lệ Thủy, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Sáng ngày 26/3, UBND huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 3 đánh giá thực hiện công tác cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính quý I năm 2020. Chủ trì Hội nghị: Ông Huỳnh Văn Nhã, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện và bà Lê Thị Lệ Thủy, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Đồng chí Huỳnh Văn Nhã và đồng chí Lê Thị Lệ Thủy chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá vừa qua, công tác cải cách hành (CCHC) được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, chỉ số CCHC của huyện Tân Hồng đạt 69,45 điểm, xếp thứ 11/12 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, một số lĩnh vực cải thiện tốt như: Hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống văn bản pháp quy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Bên cạnh, kết quả chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện yếu tố tiếp cận dịch vụ chỉ số hài lòng đạt trên 90%; yếu tố công chức tiếp nhận và trả kết quả đạt gần 96% chỉ số hài lòng; kết quả giải quyết TTHC đạt trên 95% chỉ số hài lòng và tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ảnh kiến nghị đạt gần 88%. Ở cấp xã đạt gần 91% chỉ số hài lòng. Tuy nhiên, qua thực hiện người dân mong đợi cần rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, giảm phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tốt niêm yết công khai quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, chấn chỉnh tác phong, thái độ của công chức cấp huyện và cấp xã.

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận, ông Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND Huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đầy đủ đúng quy trình tiếp nhận giải quyết và trả kết quả cho dân đúng quy định; thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới được công bố, loại bỏ những thủ tục hành chính không còn hiệu lực; niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính và công khai những nội dung có liên quan; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC; tuyên truyền thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại nhà để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ; giải quyết và trả kết quả đúng, trước hẹn số hồ sơ thủ tục hành chính trong năm đạt 98% trở lên./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng