Xuất bản thông tin

null Thông báo tiếp tục triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo tiếp tục triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021