Xuất bản thông tin

null Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; chỉ số B1 năm 2020

Trang chủ Tuyên truyền

Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; chỉ số B1 năm 2020

Thực hiện văn bản số 985/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Sở Tư pháp về việc thay đổi hình thực và địa điểm tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; chỉ số B1 năm 2020.Theo Văn bản số 985/STP-QLXLVPHC&TDTHPL của Sở Tư pháp. Phòng Tư pháp huyện Tân Hồng đã có văn bản số 365/PTP ngày 04 tháng 8 năm 2020  về việc thay đổi hình thực và địa điểm tập huấn công tác xử phạt vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; chỉ số B1 năm 2020 gửi các cơ quan, đơn vị về dự tập huấn với hình thức trực tuyến theo quy định.

Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2020, Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện Tân Hồng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; chỉ số B1 năm 2020.

Đến dự có ông Trịnh Văn Tuấn - Trưởng phòng Tư pháp; bà Đặng Ngọc Nam – Phó Trưởng phòng Tư pháp; ông Phan Công Hổ, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện và các công chức chuyên môn của phòng Tư pháp, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng và công chức Tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn đã đến dự (có khoảng 20 đồng chí tham dự). Nội dung tập huấn về công tác xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 07/8/2020, cũng tại Phòng họp UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn (trực tuyến) do Bộ Tư pháp tổ chức. Nội dung tập huấn về công tác theo dõi thi hành pháp luật và Chỉ số B1 năm 2020.

Đến dự có ông Trịnh Văn Tuấn - Trưởng phòng Tư pháp; bà Đặng Ngọc Nam – Phó Trưởng phòng Tư pháp; ông Phan Công Hổ, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; các công chức chuyên môn của Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn đã đến dự (có khoảng 15 đồng chí tham dự).

Qua gần 2 ngày tập huấn, các đồng chí cũng đã được nghe Báo cáo viên của Bộ Tư pháp tập huấn về nghiệp vụ và triển khai các văn bản liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; chỉ số B1 năm 2020.

Tại Hội nghị trực tuyến, các cơ quan, đơn vị ở các điểm cầu đã có nhiều ý kiến thảo luận xoay quanh những vấn đề liên quan công tác xử phạt vi phạm hành chính như: lập biên bản vi phạm hành chính; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC...

Riêng đối với huyện Tân Hồng có 04 câu hỏi thảo luận xoay quanh nội dung trong công tác xử phạt vi phạm hành chính và đã được các báo cáo viên trả lời và hướng dẫn cụ thể để huyện thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đây là một trong những nội dung rất quan trọng liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; chỉ số B1 năm 2020. Thông qua đó, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ liên quan đến việc tham mưu trong công tác xử phạt, theo dõi thi hành pháp luật. Đặc biệt là tham mưu UBND huyện trong việc thực hiện Chỉ số B1 trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, trong công tác tham mưu xử phạt vi phạm vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ này cần phải nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng thực tiễn là rất cần thiết. Đặc biệt là nghiên cứu sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực này, nhằm tham mưu tốt cho UBND các cấp đúng theo quy định pháp luật./.

Phòng Tư pháp