Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ xã Tân Hộ Cơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết DAI HOI DANG

Đại hội Đảng bộ xã Tân Hộ Cơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 23 và 24/6/2020, Đảng bộ xã Tân Hộ Cơ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng và 104 đại biểu chính thức về dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tân Hộ Cơ đã thực hiện đạt và vượt 34/43 chỉ tiêu Nghị quyết; kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; thương mại và dịch vụ có bước phát triển khá đa dạng; giáo dục và đào tạo, văn hóa và các lĩnh vực hoạt động xã hội có chuyển biến tích cực; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới bước đầu có hiệu quả; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, các chính sách an sinh xã hội kịp thời và đúng theo quy định; quốc phòng an ninh được tăng cường và giữ vững, trật tự xã hội trên địa bàn giảm so với nhiệm kỳ trước cả tính chất và vụ việc. Bên cạnh đó, công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở luôn được quan tâm thực hiện, vai trò lãnh đạo của câp ủy, người đứng đầu cấp ủy, phong cách, lề lối làm việc và phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức ngày càng được tăng cường, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân càng gắn bó mật thiết hơn.

Đại hội thống nhất biểu quyết 16 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, điển hình: Hàng năm có 2.500ha diện tích liên kết tiêu thụ, diện tích sản xuất giảm giá thành đạt 4.500ha, diện tích lúa chất lượng cao đạt 24.450ha; đến năm 2025 tổng đàn trâu, bò đạt 24.500; phấn đấu thành lập mời 02 trang trại nuôi cá, nuôi bò và 01 Hợp tác xã; phấn đấu đạt xã nông thôn mới; xây dựng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 12% trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 0,4% trở lên, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,4%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo hàng năm 3%/năm, giải quyết việc làm hàng năm 300 lao động, bình quân hàng năm đưa 09 lao động đi làm việc ở nước ngoài; đến năm 2025 có 95% hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95%, tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn đạt 95%; xã vững mạnh về quốc phòng an ninh; xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,2% dân số; có 95% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đại hội tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hộ Cơ, Ban Chấp hành Đảng uỷ xã bầu Bí thư và 02 Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Văn Tài tái đắc cử Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đào Hồng Kiệt tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phạm Văn Tứ được Ban Chấp hành Đảng ủy bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Hộ Cơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 13 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hồng trong thời gian tới./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Thanh Tùng