Xuất bản thông tin

null Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Phước lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Phước lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 09/6/2020, Đảng bộ xã Tân Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng và 95 đại biểu.

Ngày 09/6/2020, Đảng bộ xã Tân Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng và 95 đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tân Phước triển khi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII đạt và vượt 13/18 chỉ tiêu; sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực; tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển khá; thực hiện xây dựng nông thôn mới phát huy vai trò chủ thể, người dân tham gia đóng góp xây dựng  nông thôn mới trên 6,4 tỷ đồng, bộ mặt nông thôn ngày càng chuyển biến, đời sống người dân được cải thiện; kết cấu hạ tầng được đầu tư; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm mới cho gần 1.600 lao động và 37 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực, hiệu quả theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới được đặt ra với 10 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: Diện tích liên kết sản xuất đạt 7.500ha, hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày 2.000ha, phát triển mới vườn cây ăn trái 30ha, sản lượng nuôi trồng thủy sản 126.500 tấn; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 10%/năm; thành lập 01 HTX và 01 Hội quán; tỷ lệ hộ nghèo duy trì dưới mức 2%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ thu gom rác trên địa bàn hàng năm 80%; đưa 40 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tỷ lệ hộ dân tham gia BHYT đạt 95%; chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm từ 80% trở lên, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tập hợp quần chúng vào các tổ chức chính trị - xã hội đạt 55% trở lên so với số người có mặt tại địa phương; hằng năm Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, Tổ nhân dân tự quản đạt khá trở lên.

Đồng chí Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Huyện uỷ chúc mừng Đại hội

Đại hội tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phước, Ban Chấp hành Đảng uỷ xã bầu Bí thư và 02 Phó Bí thư; đồng chí Đặng Hoài Nhân tái đắc cử Bí thư Đảng ủy; đồng chí Dương Văn Thoảng và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Phước lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hồng trong thời gian tới./.

BT: Kim Lệ + QP: Chí Dũng