Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ xã An Phước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đảng bộ xã An Phước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 08, 09/6/2020, Đảng bộ xã An Phước tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Lê Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện Tân Hồng cùng 73 đại biểu về tham dự đại hội.

Ngày 08, 09/6/2020, Đảng bộ xã An Phước tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Lê Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện Tân Hồng cùng 73 đại biểu về tham dự đại hội.

Đại hội biểu quyết các nội dung quan trọng

Thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã An Phước đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế của xã tiếp tục phát triển; sản xuất nông nghiệp ổn định; thương mại và dịch vụ có bước phát triển; Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả; Giáo dục và đào tạo, văn hóa và các lĩnh vực hoạt động xã hội có chuyển biến rõ nét, đời sống của Nhân dân từng bước cải thiện; Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, thực hiện các chính sách an sinh xã hội kịp thời và đúng theo quy định; Chính trị xã hội được ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững, trật tự xã hội ổn định. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần vào sự phát triển của địa phương. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng hoạt động của chi bộ được nâng lên; Xây dựng tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Đại hội đề ra 09 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Sản xuất nông nghiệp hàng năm: diện tích liên kết 1.900ha, diện tích giảm giá thành 900 ha, diện tích lúa chất lượng cao 1.800ha; hoa màu cây công nghiệp ngắn ngày gieo trồng hàng năm 290 ha; tổng đàn trâu, bò hàng năm, 700 con (kể cả đàn trâu, bò nền). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm đạt 12%. Vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 25 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến cuối nhiệm kỳ đạt 95%. Tỷ lệ số hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 95%; thu gom chất thải rắn và rác thải sinh hoạt khu vực chợ và cụm tuyến dân cư 80%. Xây dựng xã vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Hàng năm có 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tập hợp quần chúng trong độ tuổi của các tổ chức chính trị - xã hội đạt 55% số người có mặt tại địa phương. Hàng năm tỷ lệ hoạt động của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội và Ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, tổ Nhân dân tự quản có 70% đạt từ khá trở lên.  

Tập thể chúc mừng thanh công của Đại hội

Đại hội tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Phước, Ban Chấp hành Đảng uỷ xã bầu Bí thư và 02 Phó Bí thư; đồng chí Trần Thị Diểm, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã An Phước tái đắc cử Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trương Thị Diễm Trinh và đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã An Phước Phước , nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hồng trong thời gian tới./.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng