Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ Khối Nhà nước huyện Tân Hồng khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đảng bộ Khối Nhà nước huyện Tân Hồng khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 02 ngày, ngày 03 và 04/6/2020, Đảng bộ Khối Nhà nước huyện Tân Hồng tổ chức Đại hội đảng viên Đảng bộ Khối Nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí  Lê Hoàng Việt, Phó  Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện và 47 đại biểu tham dự đại hội.

Trong 02 ngày, ngày 03 và 04/6/2020, Đảng bộ Khối Nhà nước huyện Tân Hồng tổ chức Đại hội đảng viên Đảng bộ Khối Nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí  Lê Hoàng Việt, Phó  Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện và 47 đại biểu tham dự đại hội.

            Qua hơn 01 năm thành lập, Đảng bộ Khối Nhà nước tập trung lãnh chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị; từng cán bộ, công chức, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội , trong đó giải quyết tốt việc khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, chuyển giao dịch vụ hành chính công qua Bưu điện. Bên cạnh, các kết luận Thanh tra  ngày càng được nâng lên về chất lượng đảm bảo tính thi hành tuyệt đối, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 91%. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật hằng năm đạt và vượt các chỉ tiêu, tỷ lệ hoà giải thành đạt 83%. Công tác điều tra thống kê được thực hiện kịp thời đảm bảo cung cấp các thông tin, số liệu phục vụ công tác hoạch định các chính sách lớn của địa phương và cấp trên.

            Đại hội tập trung thảo luận và đi đến thống nhất 07 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là:  Hằng năm có 90% đảng viên viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; cơ quan đạt cơ sở văn hóa; công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tham mưu thực hiện hoàn thành 100% các cuộc giám sát hằng năm theo Nghị quyết của HĐND huyện được phê duyệt; có 100% văn bản pháp luật mới ban hành được tổ chức triển khai phổ biến; hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội được phê duyệt, Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt từ 90% trở lên đối với các vụ việc được thụ lý; hoàn thành 100% kế hoạch thống kê hằng năm và 100% cuộc thống kê định kỳ, đột xuất theo chương trình của cấp trên.

Đại hội tiến hành bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Nhà nước, đồng thời bầu trực tiếp Bí thư Đảng Đảng ủy, đồng chí Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND Huyện được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Nhà nước, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đại hội bầu 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hồng trong thời gian tới./.

BT: Kim Lệ + QP: Chí Dũng