Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành A lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành A lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

        Trong 02 ngày, ngày 23 và 24/6/2020, Đảng bộ xã Tân Thành A tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Văn Nhã - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện và 95 đại biểu chính thức về dự đại hội.

 

            Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tân Thành A lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu. Ghi nhận từ đại hội là diện mạo nông thôn đổi mới, kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp; sự chung tay góp sức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới đến nay đạt 15 tiêu chí; lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộii đảm bảo; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò tích cực trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, phản biện xã hội. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng thắt chặt.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội thống nhất biểu quyết với 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tập trung: Diện tích lúa chất lượng cao chiếm từ 70% trở lên trong tổng số diện tích sản xuất, diện tích liên kết 2.400ha, giảm giá thành 1.900ha, hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày hằng năm 380ha; thành lập 01 Hội quán, xây dựng HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tân Thành A thành HTX kiểu mới; Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; hằng năm thu ngân sách trên địa bàn đạt chỉ tiêu Huyện giao; đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 3% theo chuẩn mới; trong nhiệm kỳ đưa 40 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; đến năm 2025 tỷ lệ tham gia BHYT đạt từ 94% trở lên; tỷ lệ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh từ 96% trở lên, thu gom rác ở chợ, cụm dân cư đạt từ 80% đến 83%; hằng năm tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân đạt chỉ tiêu trên giao, xã vững mạnh về quốc phòng; hằng năm đạt chuẩn Xã an toàn về an ninh trật tự; có trên 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đến năm 2025 phấn đấu tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi của các tổ chức chính trị xã hội đạt trên 60% so người có mặt tại địa phương, hằng năm có ít nhất 80% Ban công tác Mặt trận, Chi đoàm, Chi hộ, Tổ nhân dân tự quản đạt từ khá trở lên.

Đại hội tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thành A, Ban Chấp hành Đảng uỷ xã bầu Bí thư và 02 Phó Bí thư; đồng chí Đinh Văn Tấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy; đồng chí Dương Thế Hải và đồng chí Hồ Minh Trai tái đắc cử Phó Bí Đảng ủy xã Tân Thành A lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hồng trong thời gian tới.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng