Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng viên Đảng bộ Khối vận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đảng viên Đảng bộ Khối vận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 04 và 05/6/2020, Đảng bộ Khối vận huyện Tân Hồng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí LýVăn Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng cùng 30 đại biểu về tham dự đại hội.

Ngày 04 và 05/6/2020, Đảng bộ Khối vận huyện Tân Hồng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí LýVăn Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng cùng 30 đại biểu về tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Khối vận tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đạt nhiều kết quả quan trọng như: Phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; khối đại đoàn kết được củng cố và tăng cường, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được giữ và phát huy; công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với Nhân dân.

Đại hội thảo luận và thống nhất đề ra 03 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: Đến năm 2025 phấn đấu tỷ lệ tập hợp quần chúng của các tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 55%; hàng năm có ít nhất 70% Ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội và tổ nhân dân tự quản đạt khá trở lên; có 100% cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tiếp thu đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Hàng năm, có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; công đoàn, Chi đoàn Khối vận được cấp trân công nhận hoán thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội tiến hành bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối vận; đồng thời bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy khối, đồng chí Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường Vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối vận, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 07 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hồng trong thời gian tới./.

BT: Thùy Dung + QP: Tiến Thịnh