Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng viên Đảng bộ Công an Huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đảng viên Đảng bộ Công an Huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Ngày 29, 30/5/2020, Đảng bộ Công an huyện Tân Hồng tổ chức Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng cùng 94 đảng viên về tham dự đại hội, trong đó 93 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị.

       Ngày 29, 30/5/2020, Đảng bộ Công an huyện Tân Hồng tổ chức Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng cùng 94 đảng viên về tham dự đại hội, trong đó 93 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện chủ động tham mưu Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện tổ chức thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị; công tác nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình ngày càng được nâng lên; công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động đạt kết quả cao, không xảy ra bị động, bất ngờ; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 Công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự có bước chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Song song đó đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, các mục tiêu quan trọng trên địa bàn, góp phần tạo môi trường ổn định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương.

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận và thống nhất đề ra 06 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: Giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống; bảo đảm tuyện đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm; thực hiện tốt công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm với Công an các huyện giáp biên. Phấn đầu hàng năm kéo giảm các loại tội phạm; giảm tỷ lệ tái phạm tội. Phấn đầu xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 90% tổ chức, cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 95% đảng viên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát triển đảng viên mới từ 10 - 15 đồng chí. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị từ 03 - 05 đồng chính; có 85% cán bộ, chiến sĩ có trình độ Đại học trở lên so với tổng biên chế; xây dựng và sửa chữa ít nhất 05 căn nhà tình nghĩa, tình đồng đội cho các gia định chính sách và cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn về nhà ở.

Ðại hội đã tiến hành bầu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Tân Hồng 15 đồng chí, bầu 05 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ. Ban Chấp hành bầu Bí thư Đảng bộ, đồng chí Văn Vũ Quốc Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an Huyện được bầu tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, bầu 05 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hồng trong thời gian tới./.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng