Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ xã Bình Phú lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đảng bộ xã Bình Phú lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 09, 10/6/2020, Đảng bộ xã Bình Phú tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng cùng 101 đại biểu về tham dự đại hội.

Ngày 09, 10/6/2020, Đảng bộ xã Bình Phú tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng cùng 101 đại biểu về tham dự đại hội.

Thành phần tham dự Đại hội Đảng bộ xã Bình Phú

Qua 05 năm, Đảng bộ xã Bình Phú thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; công tác xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường củng cố, chất lượng hoạt động ngày càng nâng lên, Đảng bộ được công nhận “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu các năm 2016, 2017, 2019; công tác điều hành quản lý Nhà nước từng bước được đổi mới, công tác cải cách hành chính, nhất là việc xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước tạo được lòng tin trong nhân dân; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có sự chuyển biến trong đổi mới phương thức hoạt động…

Đồng thời, Đại hội đề ra 09 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng xã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người. Tỷ lệ giảm hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ dưới 4%. Trong nhiệm kỳ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 40 người trở lên. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT tự nguyện đạt 95%. Tỷ lệ thu gom rác trên địa bàn 50%. Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm từ 90% trở lên, Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu tập hợp quần chúng vào các tổ chức chính trị xã hội đạt 60% trở lên so với tổng số người có mặt tại địa phương; hàng năm có 80% trở lên tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

BCH Đảng bộ ra mắt hứa hẹn

Đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Chấp hành Đảng uỷ xã bầu Bí thư và 02 Phó Bí thư; đồng chí Phan Công Luận, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú tái đắc cử Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Đạt và đồng chí Huỳnh Văn Thế tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 13 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hồng trong thời gian tới./.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng